Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – Alapellátás fejlesztése

  • Kedvezményezett: Saman Oktató és Szolgáltató BT
  • Projekt címe: Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – Alapellátás fejlesztése
  • Támogatás összege: 149,98 MFt, vissza nem térítendő
  • Projekt tartalma:
  • A WHO alkotmányának előszavában az egészség fogalma a teljes testi, szellemi, és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegségek hiánya.

Jelenleg hazánkban az egészségügyi ellátó rendszer elsősorban az akut betegek ellátására és a krónikus betegek gondozására fókuszál.

Számtalan vizsgálat igazolja, hogy az egészségi állapot megőrzésében, javításában az életmódtényezők közül kiemelt szerepet játszik a fizikai aktivitás és az étrend.

A magyar lakosság rossz népegészségügyi mutatóiért az egyéni felelősség, az egészségtudatos életmód, valamint az egészségügyi ismeretek hiánya is felelős, amelyet a szűrővizsgálatokon való alacsony részvétel súlyosbít.

Praxisközösségünk célként fogalmazza meg, hogy a jövőben ezen változtassunk, és ezáltal a lakosság népegészségügyi mutatóit javítsuk. Nem csak a rendelőben, hanem kihelyezett helyszíneken – a lakosság közelében- népegészségügyi szakemberek bevonásával kívánunk tenni az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód ellen.

Ezáltal a kardiovaszkuláris betegségek, metabolikus szindróma, daganatos betegségek, mozgásszervi megbetegedések és mentális betegségek incidenciájának és prevalenciájának csökkentését, továbbá az egészségben eltöltött életévek számának a növekedését várjuk. Az alapellátásban történt definitív ellátások számának növelésével a szakellátás terheinek csökkentését szeretnénk elérni.

A közösségünk 7 praxisa összesen 31 szakemberrel együtt egységes szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontúöbbletszolgáltatásokat nyújtó ellátást kíván megvalósítani. Tapasztalattal rendelkezünk a TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0043, valamint TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 projektekben végzett tevékenységünk révén.

A praxisközösség területén a NEAK 2017. májusi adatai szerint 12.064 fő 14 év feletti, (felnőtt háziorvosi körzetekben), 543 fő 14 év alatti (gyermekorvosi körzetben); összesen 12.607 fő található, akik az elsődleges célcsoportot jelentik a számunkra. A projekt végéig közülük 650 főt tervezünk bevonni az egészségfejlesztő és betegség-megelőző programokba.

A projektet 20 hónap alatt: 2018. február 1. és 2019. szeptember 30. között kívánjuk megvalósítani. Ezen időszak alatt 3 mérföldkővel számolunk, a 8. 14. és 20. hónapokban (naptári naponként: 2018. szeptember 30, 2019. március 31. és 2019. szeptember 30.) Fő feladatként a 20 hónap alatt (87 hét) a 7 háziorvos összesen 1305 prevenciós rendelést valósít meg (6-an heti 2-őt, egyikük a közel 3000 ezer fős területen heti 3-at.)

A céljaink eléréséhez az alábbi eszközök és szakemberek állnak rendelkezésünkre:

A népegészségügyi szakemberek (dietetikus, gyógytornász, egészségfelelős, mentálhigiénés szakember, pszichológus, egészségfejlesztő, védőnők) bevonásával a svájci program mintájára és tanulságaira alapozva az alapellátás fókuszába a prevenciót helyezzük.

A rendelkezésre álló egyéni állapotfelmérő kérdőívek minél nagyobb számban való kitöltése és ezáltal a lakosság egészségügyi szükségleteinek alapos és objektív megismerése a cél.

Az állapotfelmérést követően a felmérést végző szakember a rizikófaktorok és az egészségügyi állapot ismeretében határoz a további teendőkről.

A felmérések adatai az egységes informatikai rendszeren keresztül automatikusan a törzskartonra töltődnek.

Az egészséges és rizikófaktorokkal nem rendelkező klienseket az egészségfejlesztés közösségi színtereire invitáljuk, mint például: sportnapok, életmódnapok, családi napok, annak érdekében, hogy minél több ismerettel rendelkezzenek egészségükről. Fontosnak tartjuk a szülő és gyermek szoros kapcsolatán, és egymás kölcsönös motiválásán keresztül az egészségtudatosság erősítését. Különös figyelmet fordítunk a 18 év alatti generációra, azok étkezési- és mozgáskultúrájára, mert a már gyermekkorban elsajátított ismeretek nagymértékben befolyásolják a felnőttkori szokásokat.

Az egészséges, de rizikófaktorokkal már rendelkező klienseket célzott életmód tanácsadásban részesítjük. Speciális esetben a kliensút folytatódhat a szociális ellátó rendszer és a védőnői szolgálat irányába is.

Abban az esetben, ha a szűrési eredmény azt mutatja, hogy a kliensnél betegség gyanúja áll fenn, akkor prevenciós rendelés felé irányítjuk, előjegyzés alapján.

Ha a kliens beteg, akut ellátás szükségével, akkor a szűrést végző szakember köteles az eredmény rögzítését követően annak háziorvosával konzultálni, aki meghatározza a további betegutakat.

A fenti célok megvalósításának érdekében együttműködünk a DMJV Önkormányzatával és annak szociális szolgáltatóival (pl. családsegítők), a debreceni EFI-vel, egyházi szervezetekkel, a nagycsaládosok egyesületével, a DE Népegészségügyi Karával, közoktatási intézményekkel (óvoda, iskola) és a helyi médiával.

A praxisközösség pacientúráján kívüli lakosságot is minél nagyobb mértékben szeretnénk mozgósítani, elsősorban a helyi médián és online felületeken keresztül, hogy részt vegyenek az egészségfejlesztési programjainkon.

A program egységes megvalósítása érdekében korszerű informatikai és orvos-diagnosztikai eszközöket szerzünk be. Ezek egyrészt magas szinten fogják támogatni a praxisközösségi dokumentáció kezelését, jelentések készítését, a többletszolgáltatások szervezését, előjegyzések kezelését. Másrészt növelik a háziorvosok prevenciós tevékenységének műszeres támogatottságát, valamint értékes humánerőforrást szabadítanak fel, ami a prevenciós tevékenységek megvalósítása szempontjából kívánatos.

A projekt tervezett költségvetése 149,98 M Ft. Ebből a legnagyobb költségvetési tételek: szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 88,99 M Ft, 59,34%; a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 20,98 M Ft, 14%, a beruházások (eszközbeszerzés és immateriális javak vásárlása) 20,01 M Ft, 13,35%, a célcsoport támogatásának költségei 1,95%. Ezeken túl még a kisebb költségvetési tételek: 2,47% projekt-előkészítés, 4,94% projektmenedzsment, általános rezsiköltség 1,42%, együtt 13,24 M Ft. A projekt likviditását a betervezett 50%-os mértékű előleg biztosítja (75 M Ft), mely több ütemben a projekt időtartam végére kerül elszámolásra.

  • Tervezés befejezési dátuma: 2020.01.31
  • Projekt azonosító: EFOP-1.8.2-17-2017-00026